Muutoksia Alberganpromenadin liikennejärjestelyihin 4.5. alkaen

Alberganpromenadin liikennejärjestelyt muuttuvat toukokuun alussa Raide-Jokeri-pikaraitiotien rakennustöiden vuoksi. Järjestely on voimassa maanantaista 4.5.2020 alkaen arviolta kesään 2021 asti. Kokonaisuudessaan Raide-Jokerin työt Alberganpromenadilla jatkuvat vuoteen 2021 asti, jolloin työt saadaan kokonaisuudessaan Alberganpromenadilla valmiiksi.

Jalankulku ja pyöräily

Jatkossa kulku Alberganpromenadin läpi tapahtuu kadun itäreunassa, Panorama Towerin seinustan vieressä kulkevaa reittiä. Muu osa promenadista suljetaan. Kulku viereisiin rakennuksiin turvataan koko rakentamisen ajan, ja pelastustiet pysyvät auki.

Alikulkutunneliin vievät rampit, jotka sijaitsevat Alberganpromenadilla, poistuvat käytöstä. Aseman suuntaan vievän rampin kiertotie on sama kuin aiemmin, eli kauppakeskuksen asemanpuoleisen rampin kautta.

Alberganpromenadin ja Leppävaarankadun pohjoispuolisen kevyen liikenteen väylän välinen yhteys on poikki järjestelyjen ajan. Kierto tapahtuu Sellon pohjoispuolelta tai etelästä Sokerilinnantien kautta.

Reitit opastetaan työmaan ympäristössä.

Moottoriajoneuvot

Ei vaikutusta.

Joukkoliikenne ja pysäkit

Alberganpromenadin pohjoispäässä sijaitseva kaupunkipyöräasema siirtyy nykyiseltä paikaltaan itään päin apteekin kulmalle.