Pitäjänmäentien liikennejärjestelyissä muutoksia viikoilla 40–41

Arvioitu ajankohta: Syyskuu 2020–kevät 2021

Pitäjänmäentien työmaan länsipäässä, Taimistontien ja Strömbergintien välillä rakennustyöt siirtyvät eteläpuoleisille kaistoille ja liikenne kadun pohjoispuolelle 2.10.2020 alkaen. Pari viikkoa myöhemmin pohjoispuolen kaistoille siirrytään jo Talin puistotien kohdalta.

Takomotien ja Pitäjänmäentien risteys avataan moottoriajoneuvoille viikon 42 alussa. Samaan aikaan Valimotien ja Pitäjänmäentien risteys suljetaan moottoriajoneuvoliikenteeltä risteysalueen johtosiirto- ja kadunrakennustöiden ajaksi. Valimotien ja Kutomotien risteykset ovat suljettuna arviolta huhtikuuhun 2021 asti.

Perjantaista 2.10. alkaen noin kahden viikon ajan jalankulku ja pyöräily Purotien ja Taimistontien välillä ohjataan kiertoreitille Itupolun kautta Purotie 1:n edustalla tehtävän vesijohdon poikituksen ajaksi.

Jalankulku ja pyöräily

  • Perjantaista 2.10. alkaen noin kahden viikon ajan jalankulku ja pyöräily Purotien ja Taimistontien välillä ohjataan kiertoreitille Itupolun kautta Purotie 1:n edustalla tehtävän vesijohdon poikituksen ajaksi.
  • Strömbergintien ja Taimistontien välillä jalankulku- ja pyörätie siirtyy kadun pohjoisreunaan perjantaista 2.10. alkaen. Taimistontieltä Kutomotielle saakka jalankulku- ja pyörätie kulkee eteläreunassa. Kutomotieltä Haagan kiertoliittymään asti reitti jatkuu kadun pohjoisreunassa. Lokakuun puolivälistä alkaen jalankulku- ja pyörätie kulkee pohjoisreunassa Strömbergintieltä Talin puistotielle asti.
  • Suojatiet Pitäjänmäentien yli ovat Strömbergintien ja Takkatien risteyksen pohjoispuolella, Pajamäentien kohdalla noin 30 metriä risteyksen länsipuolella, Taimistontien risteyksen länsireunassa, Takomotien risteyksessä sekä noin 80 metriä Kutomotien ja Valimotien risteyksen länsipuolella ja risteyksen itäpuolella.

Moottoriajoneuvot

  • Pitäjänmäentiellä Taimistontien ja Strömbergintien välillä tonteille kulkeva autoliikenne siirtyy kiertoreitille pohjoispuolen kaistoille 2.10.2020. Taimistontie ja Talin puistotie välillä liikenne siirtyy pohjoiskaistoille lokakuun puolivälissä.
  • Takomotien risteys avataan moottoriajoneuvoliikenteelle viikon 42 alussa.
  • Valimotien risteys suljetaan viikon 42 aikana. Sulun aikana Valimotielle kuljetaan Vihdintien suunnasta Karvaamokujan tai Valimokujan kautta tai lännen suunnasta Strömbergintien ja Hiomotien kautta.
  • Pitäjänmäentien läpikulkukielto pysyy voimassa loppukesään 2022 asti. Kiinteistöille ajo on koko ajan sallittu.

Joukkoliikenne ja pysäkit

  • Runkolinjat 200 ja 550 pysähtyvät pysäkeillä Talin siirtolapuutarha H1520/H1521 Takkatien pysäkkien H1522/H1523 sijasta. Pysäkki H1522 Takkatie poistui kokonaan käytöstä 23.9.2020.
  • Talin siirtolapuutarhan pysäkit siirtyvät sivusuunnassa keskikorokkeelle ja kadun pohjoisreunaan lopulliselle paikalleen perjantaina 2.10.2020. Lue lisää pysäkkimuutoksista HSL:n uutisesta.
  • Bussilinja 54 on kulkenut 10.8. alkaen Pitäjänmäentieltä Haagan kiertoliittymän ja Karvaamokujan kautta Valimon asemalle. Katso HSL:n uutinen aiheesta.
Liikennejärjestelyt Pitäjänmäentien ympäristössä opaskarttakuvassa.
Jalankulun ja pyöräilyn sekä moottoriajoneuvojen reittejä Pitäjänmäentien työmaan ympäristössä. Avaa kuva isompana.