Linnoitustiellä tilapäisiä liikennejärjestelyjä heinäkuusta alkaen

Arvioitu ajankohta: Heinäkuusta 2019 alkaen

Säterissä Linnoitustien rakentaminen aiheuttaa muutoksia kadunvarsipysäköintiin, jalankulun ja pyöräilyn reittiin sekä bussipysäkin sijaintiin heinäkuussa.

Moottoriajoneuvot
Kadunvarsipysäköinti poistuu Linnoitustien länsipuolelta metsäalueen vierestä heinäkuun alussa. Paikalle tuodaan myös siirtokehotuskyltit noin viikko ennen paikkojen poistoa. Parkkipaikat eivät palaa nykyisille paikoilleen rakentamisen jälkeen.

Räjäytysten aikana moottoriajoneuvoliikenteeseen tulee lyhytaikaisia pysähdyksiä.

Joukkoliikenne
Linjojen 203 ja 203N käyttämä bussipysäkki E1120 Impilahdentie siirretään heinäkuun puolivälissä 250 metriä pohjoisemmaksi. Pysäkki siirretään toistaiseksi ja siirrosta takaisin tiedotetaan erikseen.

Jalankulku ja pyöräily
Linnoitustien länsipuolella metsäalueen vieressä kulkeva jalankulun ja pyöräilyn reitti poistuu käytöstä. Korvaava reitti on Linnoitustien itäreunaa kulkeva jalankulun ja pyöräilyn yhteys. Linnoitustien ja Leirikadun välinen jalankulun ja pyöräilyn yhteys säilyy ja sen päähän rakennetaan tilapäinen suojatie Linnoitustien ylitykseen.

Räjäytysten aikana jalankulkuun ja pyöräilyyn tulee lyhytaikaisia pysähdyksiä.