Linnoitustien rakentaminen alkaa heinäkuussa

Linnoitustiellä rakentaminen aloitetaan valmistelevilla töillä touko-kesäkuussa 2019. Varsinaiset pikaraitiotien rakennustyöt aloitetaan heinäkuussa maanrakennustöillä, johtosiirroilla ja louhinnoilla. Ensimmäiset työvaiheet kestävät arviolta vuoden 2020 loppuun asti, jonka jälkeen rakentaminen jatkuu kadun ja radan rakennustöillä.