Impilahdensillan rakentaminen aiheuttaa tilapäisiä liikennejärjestelyjä Turunväylän molemmin puolin heinäkuusta alkaen

Arvioitu ajankohta: Heinäkuun puolivälistä 2019 alkaen

Impilahdensillan rakennustyöt alkavat molemmin puolin Turunväylää (vt 1) heinäkuussa 2019. Työt siirtyvät Turunväylällä myöhemmin, aikaisintaan syyskuussa.

Työmaata varten levennetään Leppäsolmun liittymän eteläpuoleisen metsäalueen läpi kulkevaa reittiä, jolta poistuu jalankulun ja pyöräilyn yhteys. Lisäksi sillan rakentaminen aiheuttaa lisääntynyttä työmaaliikennettä Laajalahdessa heinäkuun puolivälistä alkaen. Myös Säterin puolella Impilahdentiellä on lisääntynyttä työmaaliikennettä tien leventämistöiden takia.

Työmaaliikenne kulkee pääosin arkisin klo 7–18 välisenä aikana. Työmaaliikenne kulkee Laajalahdessa Kurkijoentien, Hiitolantien, Lumivaarantien ja Lumivaaranpolun kautta Leppäsolmun liittymän eteläpuoleisen metsän läpi Turunväylän eteläpuolelle. Kun Kehä I Laajalahti -hankkeen liikennejärjestelyt Kehä I:llä alkavat, siirtyy sillan rakentamisen työmaaliikenne Kurkijoenpuistoon.

Töiden siirtyessä Turunväylälle aiheuttavat rakennustyöt satunnaisia pysäytyksiä, kaistan kavennuksia ja nopeusrajoitusten alentamisia Turunväylälle.

Reittimuutokset opaskarttakuvassa.
Avaa kuva isompana.