Korkeimmalta hallinto-oikeudelta toimenpidekielto Raide-Jokerin puunkaadoille Patterimäessä

Raide-Jokerin puunkaadot Pajamäessä sijaitsevassa Patterimäen puistossa viivästyvät jälleen. Korkein hallinto-oikeus on myöntänyt Helsingin luonnonsuojeluyhdistykselle valitusluvan asiassa ja samalla asettanut puunkaadoille toimenpidekiellon. Toimenpidekiellolla on todennäköisesti vaikutuksia koko projektin aikatauluihin ja kustannuksiin.

Raide-Jokeri-pikaraitiotie alittaa Pajamäessä sijaitsevan Patterimäen puiston osittain tunnelissa. Kyseessä on linjan ainoa rakennettava tunneli, jonka avulla suurin osa puistosta pystytään säilyttämään. Puunkaadot ovat kuitenkin tarpeellisia tunnelin suuaukkojen läheisyydessä sekä puiston länsiosassa ratalinjalta ja pelastustiekäyttöön muutettavan virkistysreitin leventämisen vuoksi.

Aiemmin sekä Uudenmaan ELY-keskus että Helsingin hallinto-oikeus ovat hylänneet puunkaatoja koskevat toimenpidekieltohakemukset. Helsingin luonnonsuojeluyhdistys haki heti hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen korkeimmalta hallinto-oikeudelta valitusoikeutta ja puunkaadoille toimenpidekieltoa. Maanantaina 22.7. korkein hallinto-oikeus myönsi valitusluvan ja asetti toimenpidekiellon. Puunkaadot siis viivästyvät toistaiseksi.

Puunkaatoja koskevalla toimenpidekiellolla on todennäköisesti merkittäviä kustannus- ja aikatauluvaikutuksia koko projektille. Tarkemmat vaikutukset eivät vielä ole selvillä.

”Tilanne on projektin ja pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen kehittymisen kannalta hyvin hankala, mutta teemme kaikkemme kustannus- ja aikatauluhaittojen minimoimiseksi”, Raide-Jokerin tilaajan projektijohtaja Juha Saarikoski sanoo.