Högsta förvaltningsdomstolen utfärdar åtgärdsförbud mot fällning av träd för Spårjokern vid Batteribacken

Trädfällningen för Spårjokern i Batteribackens park i Smedjebacka försenas igen. Högsta förvaltningsdomstolen har beviljat Helsingfors naturskyddsförening besvärstillstånd i saken, och samtidigt utfärdat ett åtgärdsförbud mot fällning av träd. Åtgärdsförbudet påverkar troligen tidtabellen och kostnaderna för hela projektet.

Spårjokerns snabbspårväg går delvis under Batteribackens park i Smedjebacka genom en tunnel. Det är fråga om den enda tunneln på linjen, tack vare vilken största delen av parken kan bevaras. Det krävs dock att man fäller träd i närheten av tunnelmynningarna samt i parkens västra del för att bygga spårvägen och för att bredda en rekreationsled så att den kan användas som räddningsväg.

Tidigare har både Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland och Helsingfors förvaltningsdomstol förkastat ansökningar om åtgärdsförbud mot trädfällning. Helsingfors naturskyddsförening ansökte omedelbart efter förvaltningsdomstolens beslut om besvärsrätt från högsta förvaltningsdomstolen, samt ett åtgärdsförbud mot trädfällning. På måndagen 22.7 beviljade högsta förvaltningsdomstolen besvärsrätten och utfärdade åtgärdsförbudet. Trädfällningen försenas med andra ord tills vidare.

Åtgärdsförbudet mot trädfällning kommer troligtvis att ha betydande påföljder för hela projektets kostnader och tidtabell. De exakta påföljderna är inte ännu klara.

”Situationen är mycket besvärlig för hela projektet och för utvecklingen av hela huvudstadsregionens kollektivtrafik, men vi gör allt vi kan för att minimera eventuella kostnads- och tidtabellsproblem”, säger Juha Saarikoski, projektchef hos Spårjokerns beställare.