Pirkkolantiellä Hämeenlinnanväylän sillan alla louhintoja 29.7. alkaen noin kahden viikon ajan

Pirkkolantiellä Hämeenlinnan väylän sillan kohdalla aloitetaan louhintoja 29. heinäkuuta ja ne kestävät noin kahden viikon ajan. Kohdalla louhitaan vesihuollon kanaaleja sekä tulevaa jalankulku- ja pyörätien tasausta. Työstä aiheutuu jonkin verran melua lähiympäristöön.

Räjäytysten ajaksi kaikki liikenne Pirkkolantiellä pysäytetään muutamaksi minuutiksi kerrallaan. Sillan reuna-alueiden läheisyydessä tehtävien räjäytysten vuoksi myös liikenne Hämeenlinnanväylällä saatetaan joutua pysäyttämään hetkellisesti. Räjäytykset, jotka vaikuttavat Hämeenlinnanväylän liikenteeseen, tehdään kello 19–22 välisenä aikana. Muutoin louhintoja tehdään arkipäivisin kello 7–18 välillä. Räjäytyksiä voidaan tehdä useampia päivässä.

Louhintojen lisäksi tehdään myös muita töitä, kuten louheen kuormausta ja rikotusta. Louhintojen jälkeen työt jatkuvan muiden maanrakennustöiden ja johtosiirtojen merkeissä.