Kurkijoenpuiston rakentaminen aloitetaan valmistelevilla töillä syyskuussa

Kurkijoenpuisto on uusi katuyhteys, joka rakennetaan nykyiseen metsään. Kurkijoenpuisto on joukkoliikennekatu, jolla kulkee tulevaisuudessa Raide-Jokerin lisäksi bussiliikennettä.

Kurkijoenpuiston rakentaminen aloitetaan valmistelevilla töillä syyskuussa. Nykyisen metsän läpi etelä-pohjoissuunnassa kulkeva jalankulun ja pyöräilyn yhteys suljetaan syyskuun alussa. Lue lisää Kurkijoenpuiston liikennejärjestelyistä. Varsinainen pikaraitiotien rakentaminen aloitetaan vuoden 2020 alkupuolella. Rakentamisen tarkemmista aikatauluista ja yksityiskohdista kerrotaan näillä sivuilla myöhemmin.