Maaherrantien eteläpuolen jalankulku- ja pyörätie välillä Tulvaniitynpolku–Vantaanjoki suljetaan kesäkuun aikana

Arvioitu ajankohta: Kesäkuu 2019–kesäkuu 2020

Korjaamme vanhan, huonokuntoisen jätevesiputken Vantaanjoen varresta osana Raide-Jokerin valmistelevia töitä. Työstä aiheutuu tilapäisiä jalankulun ja pyöräilyn reittejä kesäkuusta 2019 alkaen. Järjestelyt ovat voimassa vuoteen 2020 asti.

Jalankulku ja pyöräily
Maaherrantien eteläpuolinen jalankulku- ja pyörätie Tulvaniitynpolun ja Vantaanjoen välillä suljetaan työn ajaksi, ja jalankulku ja pyöräily siirretään kulkemaan pelkästään Maaherrantien pohjoispuolella.

Moottoriajoneuvot
Ei vaikutuksia moottoriajoneuvojen kulkuun. Tarvittaessa kulku pysäköintialueelle järjestetään ajosilloin.

Joukkoliikenne ja pysäkit
Ei vaikutuksia.

Viemärityön jälkeen Raide-Jokerin muut työt ja liikennejärjestelyt jatkuvat alueella.