Pirkkolantielle Hämeenlinnanväylän sillan alla rakennustöitä kesäkuusta alkaen

Hämeenlinnanväylän sillan alla Pirkkolantiehen rajautuvaa sillan luiskaa kavennetaan, jotta sekä raitiotie, autoliikenne, jalankulkijat että pyöräilijät mahtuvat kulkemaan katualueella. Kohtaan ei aiemmasta suunnitelmast poiketen tarvitse rakentaa tukimuuria, vaan katualue rajataan reunakivetyksellä. Rakennustyöt alkoivat 3. kesäkuuta ja ne valmistuvat arviolta lokakuussa 2019.

Kohdassa tehdään louhintoja arviolta heinäkuun lopusta alkaen. Louhinnoista aiheutuu jonkin verran melua ympäristöön sekä lyhytaikaisia, muutaman minuutin kestoisia, liikennekatkoja. Louhintatöistä ja liikennekatkoista kerrotaan tarkemmin lähempänä ajankohtaa.

Työstä aiheutuu muutoksia jalankulun ja pyöräilyn reitteihin. Lue reittimuutoksista täältä.