Haagan kiertoliittymää ja Viilarintietä ideoitiin työpajoissa

Alkuvuodesta näyttelytila Laiturilla esillä olleen Ratikka-näyttelyn yhteydessä järjestettiin kaksi Raide-Jokerin pysäkkialueiden ideointityöpajaa. Vihdintien kiertoliittymän tulevaisuutta pohti asiantuntijoista ja virkamiehistä koottu ryhmä. Toisessa työpajassa hahmoteltiin Karhunkaatajan tulevaan asuinalueeseen liittyvän Viilarintien mahdollisuuksia yhdessä asukkaiden kanssa.

Vihdintien kiertoliittymälle ideoitiin korkealentoisesti tulevaisuuden haaveita: asumista, palveluita ja työpaikkoja. Viilarintien varrella keskityttiin ideoimaan katutilaa: julkisivuja, palveluita ja vapaa-ajan toimintoja. Työpajatyöskentelyn järjesti Studio Puisto.

Tutustu työpajojen tuloksiin: