Ympäristöarvot ovat tärkeä osa Raide-Jokeria

Vastuullinen, ympäristönäkökulmat huomioiva rakentaminen on nykypäivää ja Raide-Jokerin tahtotila on olla edelläkävijöiden joukossa ympäristövastuullisessa rakentamisessa. Raide-Jokerin ympäristötiimissä on mukana kaikilta allianssiosapuolilta laaja joukko kokeneita ympäristöasiantuntijoita eri osaamisaloilta. Hankkeen ympäristövaikutuksia on selvitetty laajasti ja myös itse rakentaminen tehdään mahdollisimman hyvin ympäristö huomioiden.

Raide-Jokerin rakentamisalueella ja sen läheisyydessä sijaitsee monia arvokkaita luontokohteita vesistökohteista suojelualueisiin, jotka on otettu huomioon sekä suunnittelu- että nyt rakentamisvaiheessa. Allianssi on huomioinut viranomaisilta saadut luonto- ja ympäristöselvitykset. Näiden lisäksi allianssi on mm. teettänyt vuollejokisimpukkakartoituksen, tehnyt vieraslajikartoituksen, määrittänyt liito-oravan hyppypuita ja tutkinut erilaisia viherraidevaihtoehtoja omilla koealoilla.

Aina ennen rakentamista järjestämme ympäristökävelyn rakentamisalueelle, jossa käymme huolella läpi luonto- ja ympäristöarvot, jotka huomioimme rakentamisen aikana. Vain muutamia luetellakseni huomioimme mm. purot ja taimenen kutuajan, pohjavesialueet, arvokkaat luontokohteet, esim. lahokaviosammalen elinympäristöt, liito-oravan ydinalueet sekä arvokkaat kääpämetsät. Tärkeää on myös mm. pilaantuneiden maiden ja happamien sulfaattimaiden tunnistaminen ja oikeanlainen käsittely työmaalla.

Rakentamisen aikana on hyvä mahdollisuus tehdä ympäristöä parantavia toimenpiteitä ja esimerkiksi Viikkiin, ekologisen runkoyhteyden (vihersormen) kohdalle rakennammekin pieneläinputken pikaraitiotien ali edistämään eläinten turvallista liikkumista. Ketojen kasveille ja hyönteisille teemme paahdeympäristöjä raitiotien luiskiin useisiin kohteisiin Espoossa ja Helsingissä. Lisäksi rakennamme nurmiraiteita, jotka lisäävät viheralaa katutilassa ja parantavat sen viihtyisyyttä. Viherpinnat sitovat katuympäristössä pölyä ja parantavat kaupungin mikroilmastoa. Parannamme hulevesien hallintaa esimerkiksi Mustapuron valuma-alueella biosuodatusaltaalla ja tulva-altaalla. Raitiotien alta kaadettavia puita siirrämme metsän puolelle maapuiksi lahopuujatkumon turvaamiseksi. Linnuille ja liito-oraville asennamme pönttöjä. Torjumme työmaa-alueilta kurtturuusuja, lupiineja, jättipalsameja ja muita haitallisia vieraslajeja.

Lisäksi lievennämme rakentamisen mahdollisia vaikutuksia ympäristölle mm. suunnittelemalla rakentamisen niin, että puidenkaatotarve on mahdollisimman vähäinen. Yhtään puuta ei kaadeta turhan takia. Säilytettävät puut aidataan huolellisesti, jotta ne eivät vaurioidu rakentamisen aikana. Pyrimme hyödyntämään pintamaita mahdollisimman tehokkaasti maisemoinnissa ja edistämme kiertotaloutta käyttämällä kierrätysbetonia ja muita uusiomateriaaleja. Teemme vesistötyöt matalan veden aikaan kesäisin, ja rauhoitamme taimenen kutuajan. Torjumme rakentamisesta aiheutuvaa melua ja pölyä työmailla.

Tärkeää on huomioida rakentamisen aikaiset vaikutukset, mutta katse kannattaa kohdistaa myös tulevaisuuteen. Siirtyminen jokeribussista lähipäästöttömään pikaraitiotiehen on ilmasto- ja ilmanlaatuteko. Raide-Jokerin myötä bussien terveydelle haitalliset pakokaasupäästöt vähenevät. Raitiovaunuun mahtuu paljon enemmän matkustajia kuin bussiin, joten matkanteosta tulee miellyttävämpää ja sujuvampaa. Raide-Jokeri on ympäristöystävällinen kulkumuoto ja sen toteuttaminen tukee sekä Helsingin ja Espoon kaupunkien, että EU-tasoisia ympäristö- ja ilmastotavoitteitamme.


Niina Salojärvi
Kirjoittaja toimii ympäristöasiantuntijana Raide-Jokerissa.

Yksi kommentti “Ympäristöarvot ovat tärkeä osa Raide-Jokeria

  1. Heidi Salovaara sanoo:

    Hei,
    Linjaustenne mukaan ”vastuullinen, ympäristönäkökulmat huomioiva rakentaminen on nykypäivää ja Raide-Jokerin tahtotila on olla edelläkävijöiden joukossa ympäristövastuullisessa rakentamisessa.” Edelleen ”lisäksi lievennämme rakentamisen mahdollisia vaikutuksia ympäristölle mm. suunnittelemalla rakentamisen niin, että puidenkaatotarve on mahdollisimman vähäinen. Yhtään puuta ei kaadeta turhan takia.”
    Siispä kysymys: miksi ihmeessä Maaherranpuistossa ollaan oltu puita kaatamassa???

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *