Vuoden GeoTeko-palkinto Raide-Jokerin Viikinkaaren tehopaalutukselle

Suomen Geoteknillinen yhdistys valitsi Raide-Jokerin Viikinkaaren tehopaalutuksen Vuoden 2021 GeoTeko palkinnon saajaksi. Palkinto jaettiin Geotekniikan päivässä torstaina 4.11.2021. GeoTeko-palkinnon valintaperusteena mainitaan tehopaalutuksen suunnittelun edustavan yhteistoiminnallisuutta parhaimmillaan. Alueen toimijat huomioimalla kehitettiin optimaalinen toteutustapa häiritsevälle, mutta välttämättömälle, työvaiheelle.

Ilmakuva Viikinkaarella työskentelevistä kahdeksasta työkoneesta.
Tehopaalutukset aloitettiin marraskuussa 2020 ja ne valmistuivat huhtikuussa 2021.

Viikinkaarella varrella, Viikin kampusalueella, sijaitsee useita Helsingin yliopiston ja yksityisten tutkimuslaitosten tärinäherkkiä tutkimuslaitteita, kuten elektronimikroskooppeja, suurtehosentrifugeja ja tarkkuusvaakoja. Niille raitiotiestä aiheutuva tärinä ja heikko magneettikenttä ovat riski. Tämän vuoksi rata perustettiin Viikinkaarella tärinää eristävän erikoisrakenteisen paalulaatan päälle.

Paalutuksen suunnittelu aloitettiin vuotta etukäteen alueen toimijoiden, tilaajan, suunnittelijoiden ja rakentajien kanssa neuvottelemalla. Paalutus päätettiin toteuttaa ns. tehopaalutuksena, jonka tavoitteena oli paaluttaa mahdollisimman paljon mahdollisimman lyhyessä ajassa. Tarkoituksena oli minimoida työstä tutkimuslaboratorioille, niiden asiakkaille ja alueen muille toimijoille koituva häiriö.

Työvaihe suunniteltiin täysin ympäristön ehdoilla. Marraskuun 2020 ja huhtikuun 2021 välille ajoittuneiden kuuden työvuoron aikana paalutettiin yhtäjaksoisesti 12–22 tuntia. Herkkien tutkimuslaitteiden toiminta keskeytyi kokonaan hetkeksi, ja työmaalla työskenteli niin paljon koneita kuin sinne mahtui. Ajankohdat suunniteltiin yhdessä alueen toimijoiden kanssa hyvissä ajoin etukäteen.

Tehopaalutukset ja paalulaatan teko onnistuivat hyvin, ja Viikinkaaren raiteiden rakennuskin on jo pitkällä.

Lisätietoa:

Video: Viikinkaarella pikaraitiotietä rakennetaan haastavissa olosuhteissa

Viikinkaaren paalutukset valmistuivat

 

Ilmakuva työkoneista Viikinkaarella.
Tehopaalutusten aikana työmaalla työskenteli niin paljon koneita kuin sinne mahtui. Niiden ajan tutkimuslaboratoriot olivat sovitulla käyttökatkolla.