Viikinkaaren paalutukset valmistuivat

Raide-Jokerin Viikinkaaren työmaa Helsingin Viikissä sijaitsee haastavassa paikassa, keskellä Helsingin yliopiston Viikin kampusta.

Viikinkaaren yliopisto- ja tutkimusrakennusten eri toimijoilla on tärinäherkkiä laitteita, minkä vuoksi rata perustetaan Viikinkaarella tärinää eristävän paalulaatan päälle. Paalulaatta on teräsbetoninen laatta, joka rakennetaan maahan upotettavien paalujen varaan.

Eri paalutusmenetelmiä testattiin kesän 2020 aikana alueelle sopivimman tavan löytämiseksi.

Eri paalutusmenetelmiä testattiin Viikinkaarella kesän 2020 aikana.

Paalulaattojen paalutukset päädyttiin toteuttamaan kuutena tehopaalutuspäivänä, jolloin teräksisiä putkipaaluja asennettiin kaivinkoneella vibraamalla.  Tehopaalutuksen tavoitteena oli paaluttaa mahdollisimman paljon mahdollisimman lyhyessä ajassa. Kullekin paalutuspäivälle varattiin 24 tuntia aikaa, mutta useimmilla kerroilla työt valmistuivat paljon nopeammin. Koko marraskuusta 2020 huhtikuuhun 2021 tehdyn rupeaman aikana paaluja iskettiin maahan 11,6 kilometriä. Etäisyytenä paalujen yhteenlaskettu pituus vastaa matkaa Viikinkaarelta Helsingin päärautatieasemalle.

Keltaisia kaivinkoneita talvisella työmaalla. Työmaan taustalla korkeita rakennuksia.
Paalua iskettiin maahan kuuden paalutuspäivän aikana yhteensä 11,6 kilometriä.

Tehopaalutusjaksojen ansiosta tauot tärinäherkkien laitteiden käytössä olivat Viikinkaaren toimijoille kerrallaan mahdollisimman lyhyitä, ja he pystyivät sovittamaan omat toimintonsa yhteen paalutusten aikataulujen kanssa. Töistä viestittiin ja keskusteltiin tiiviisti. Tärinän vaikutuksia kadulla havainnollistettiin alueen toimijoille myös niin sanotun liikennevalomallin avulla, jossa esitettiin, mihin rakennuksiin kunkin paalutuspäivän tärinällä oli eniten vaikutuksia.

”Tilan ahtaudesta ja ajoittain hankalista keliolosuhteista huolimatta ammattitaitoinen porukka hoiti paalutukset loppuun mallikkaasti”, Viikinkaaren vastaava työnjohtaja Teemu Manninen kertoo.

Ilmakuva Viikinkaarelta Helsingistä. Rakennuksia ja työkoneita ilmasta käsin.
Paalutuksen jälkeen tehtiin paalulaatan betonivalut. Kuvassa valettua tärinäeristyspaalulaattaa huhtikuussa 2021.

Mittavasta ja vaativasta työstä ei selvitty täysin ongelmitta, vaan työstä aiheutui lähinnä kosmeettisia vaurioita alueen rakennuksiin ja vaurioita kahteen tutkimuslaitteeseen. Korvauksista on neuvoteltu alueen toimijoiden kanssa. Paalutustöiden valmistuttua tutkimusrakennusten pihoihin tehdään myös ennallistamistöitä.

Katso myös video Viikinkaaren paalutustöistä Youtube-kanavaltamme.