Vaisalantien louhinnat alkavat maaliskuun lopussa

Vaisalantiellä louhitaan maaliskuussa. Nämä louhinnat kestävät arviolta huhtikuun loppuun. Louhintojen edetessä jalankulun ja pyöräilyn reitteihin tulee lyhyitä kiertoja. Nämä muutokset opastetaan maastossa.

Raide-Jokerin työmailla pääasiallinen työskentelyaika on maanantaista perjantaihin klo 7-22. Erityisen häiritsevää melua ja tärinää aiheuttavat työt (louhinta, paalutus, pontitus, rammerointi) pyritään tekemään arkisin klo 7–18. Klo 18–22 tehdään pääasiassa vähemmän meluavia töitä, esimerkiksi kaivuuta ja lastausta.

Poikkeustilanteissa, esimerkiksi liikenneturvallisuussyistä pakottavissa tilanteissa, voidaan joutua työskentelemään viikonloppuisin ja yöaikaan useampina peräkkäisinä öinä.