Raide-Jokerin rakennustyöt Viikinkaarella

Raide-Jokerin rakennustöiden suunnittelu ja aikataulutus Viikinkaaren osalta on käynnissä. Aloituksen vaatimat rakennussuunnitelmat valmistuvat maaliskuun puoleenväliin mennessä, ja ensimmäiset kaivanto-, tuenta ja pohjanvahvistussuunnitelmat toukokuun puoleenväliin mennessä. Parhaillaan suunnitellaan rakentamisenaikaisia kulkureittejä ja kiinteistöjen pelastusreittejä yhdessä kiinteistöjen edustajien ja viranomaisten kanssa. Viikinkaaren toimintojen erityislaatuisuus (yliopiston ja muiden toimijoiden herkät tutkimuslaitteet ja niiden käyttö) otetaan huomioon sekä Raide-Jokerin suunnittelussa että rakennustöiden toteutuksessa.

Maaliskuussa Viikinkaarella tehdään valmistelevia töitä, kuten puunkaatoja. Raide-Jokerin työmaatukikohta perustetaan Pasteurinkadun ja Mendelinkujan kulmaukseen. Rakentamisenaikaisia kulkureittejä ja pysäköintialueita rakennetaan.

Työjärjestys Viikinkaarella on yleisellä tasolla seuraava: nykyinen, kadun alla oleva kunnallistekniikka siirretään tulevan raitiotien kohdalta kadun reunoille, minkä jälkeen rakennetaan tärinää vaimentava paalulaatta tulevien raiteiden alle. Seuraavaksi tehdään ratarakenteet ja kadun pintarakenteet.

Aluksi Viikinkaarella työt ovat lähinnä kaivamista, putkiasennuksia, täyttämistä ja kevyttä tiivistystyötä. Töiden aiheuttamaa tärinää seurataan ja sen vaikutusta ympäristön toimintaan kartoitetaan etäluettavilla tärinämittareilla.

Kesäkuulle 2020 on suunniteltu koepaalutusta, jonka avulla etsitään optimaalisia työtapoja seuraamalla paalutuksen aiheuttamaa tärinätasoa kiinteistöissä.

Raide-Jokerin rakennustöiden kokonaiskesto Viikinkaarella on noin kaksi vuotta.