Raide-Jokerin rakennustyöt Käskynhaltijantiellä keväällä 2020

Käskynhaltijantiellä on tehty syksystä 2019 lähtien Raide-Jokerin valmistelevia töitä, kuten puunkaatoja, pintamaiden poistoja sekä uuden Teininaukion louhintoja.

Maaliskuun puolessavälissä aloitetaan uusina työvaiheina massanvaihdot ja vesihuoltotyöt Kisällinkujan ja Kivalterinkujan kohdalla. Vesihuoltolinja menee Käskynhaltijantien poikki, joten huhtikuussa Käskynhaltijantielle tehdään työnaikaisia liikennejärjestelyjä. Moottoriajoneuvoille säilytetään kuitenkin kaistat molempiin suuntiin, ja jalankulku ja pyöräily kulkee koko ajan jommallakummalla puolen tietä.

Toukokuun alussa vesihuoltotyöt laajenevat Käskynhaltijantien eteläpuolelle Kustaankartanon vanhainkodin kohdalle, Tuusulanväylän tuntumaan sekä Mestarintien itäpuolelle.

Huhti- ja toukokuussa joudutaan tekemään joitakin kovempaa melua aiheuttavia työvaiheita, kuten pontinlyöntiä, paalutusta ja louhintaa. Tiedotamme lähikiinteistöjä melua aiheuttavista töistä paperitiedottein.

Raide-Jokerin rakennustyöt valmistuvat kokonaisuudessaan Käskynhaltijantiellä vuoden 2022 loppuun mennessä.