Tehdäänkö rakennustöitä öisin?

Kyllä, yötöitä tehdään silloin, kun se on perusteltua. Yötöistä tiedotetaan erikseen Raide-Jokerin viestintäkanavissa ja lähikiinteistöihin jaettavilla tiedotteilla. Meluavat työt pyritään tekemään päiväsaikaan.