Aiheuttaako rakentaminen melua, tärinää ja pölyä?

Rakentamisesta aiheutuu valitettavasti jonkin verran melu- ja tärinähaittoja lähiympäristölle, mutta teemme rakentamista valmistellessamme ja sen aikana aktiivisesti töitä haittojen minimoimiseksi. Noudatamme melun- ja pölyntorjunnassa ympäristönsuojelumääräyksiä. Keinoja pölyntorjuntaan ovat mm. tienpinnan pesu ja kastelu sekä suolaus. Melun haittoja lievennetään ensisijaisesti lyhentämällä melua aiheuttavien työvaiheiden kestoa ja vaimentamalla melun lähdettä. Joissakin kohteissa melun leviämiseen pyritään vaikuttamaan mm. maaston muotoilulla, toimintojen sijoittamisella mahdollisuuksien mukaan sekä erilaisin estein.

Rakennamme ympäristöviranomaisilta saatujen melulupien mukaisesti ja mittaamme tarvittaessa aiheuttamamme melutason. Rakentamisen aikaisiin paalutus- ja louhintatärinän vaikutuksiin kiinnitetään huomiota siten, ettei ympäristölle aiheuteta kohtuutonta haittaa. Mittaamme louhinta- ja paalutustöistä aiheutuvaa tärinää ja suunnittelemme jokaisen räjäytyksen huomioiden edellisestä räjäytyksestä aiheutuneen tärinän.

Päivittäinen työaika on klo 7–22 välillä, pääsääntöisesti kello 7–17 välillä. Erityistä melua aiheuttavat työt pyritään aina tekemään klo 7–18 välillä. Yöaikaan töitä tehdään poikkeustapauksissa. Työmailla on myös vaiheita, jolloin erityistä melua ympäristöön ei aiheudu, joten meluvaikutuksia ei ole koko rakentamisen aikaa.