Aiheutuuko rakentamisesta tärinähaittoja esimerkiksi lähikiinteistöjen herkille laitteille?

Rakentaminen voi joissain kohdin vaatia herkkien laitteiden tärinäeristämistä. Tärinän kannalta haasteellisiksi tunnistetuissa kotheissa lähikiinteistöt kierretään läpi ja herkät laitteet kartoitetaan. Rakentamisen aikaista tärinää seurataan tärinämittareilla, jotka ilmoittavat tärinämäärät suoraan työstä vastaavan matkapuhelimeen. Mikäli tärinä ylittää raja-arvot, muutetaan rakentamistapaa.