Paljonko Raide-Jokerin rakentaminen maksaa?

Raide-Jokeri-pikaraitiotieyhteyden toteuttaminen on kokonaisuus, johon kuuluu radan suunnittelu ja rakentaminen, varikon suunnittelu ja rakentaminen, pikaraitiovaunujen hankinta sekä liittyviä hankkeita. Raide-Jokeri-projekti vastaa kaikesta muusta paitsi pikaraitiovaunujen hankinnasta, joka on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) vastuulla.

Yksi Raide-Jokeri-allianssin kehitysvaiheen tärkeimmistä tavoitteista on laskea projektin kustannusarvio. Allianssin kustannuslaskenta valmistui tammikuussa 2019. Kustannusarviot vuoden 2018 hintatasossa esitettyinä ovat:

    • raitiotieinfra 386 miljoonaa euroa
    • varikko 69,5 miljoonaa euroa

Vuonna 2015 valmistuneessa hankesuunnitelmassa Raide-Jokerin radan toteuttamisen kustannuksiksi arvioitiin  275 miljoonaa euroa ja varikon toteuttamisen kustannuksiksi 64 miljoonaa euroa. Kustannusarviot esitetään huhtikuun 2015 hintatasossa. Raitiotieinfran kustannusarvio on 368 miljoonaa euroa vuoden 2015 hintatasossa, jossa aiempi hankepäätös on tehty. Korotus aikaisempaan hankepäätöksen kustannusarvioon on siis 93 miljoonaa euroa huhtikuun 2015 hintatasossa. Helsingin ja Espoon kaupunginvaltuustot hyväksyivät hankesuunnitelman korotuksen keväällä 2019.

Raide-Jokeri saa valtionavustusta 30 prosenttia hankkeen rakentamiskustannuksista. Valtionavustus on enintään 84 miljoonaa euroa. Espoo ja Helsinki jakavat loput kustannukset rajalta poikki -periaatteella. Hankesuunnitelman mukaisesti jako on 35 % (Espoo) ja 65 % (Helsinki).