Mitä Raide-Jokeri-projektiin sisältyy?

Projekti sisältää Raide-Jokeri-pikaraitiotien sekä varikon suunnittelun ja toteuttamisen. Raide-Jokerin rakentamisen yhteydessä uusitaan myös kunnallistekniikkaa ja televerkostoja – useimmilla kaduilla tekniikka uudistetaan kokonaan ja kaikilla kaduilla vähintään osittain. Myös televerkostoja modernisoidaan, katuvalaistuksia rakennetaan ja bussipysäkkien järjestelmiä uusitaan.

Lisäksi Raide-Jokerin johtosiirtotöiden yhteydessä varaudutaan uusien asuinalueiden ja talojen rakentamiseen. Tämän vuoksi nykyistä kunnallistekniikan verkostoa myös laajennetaan uusille alueille. Tämä kaikki asfaltin alla tehtävä työ palvelee arkeamme ja liikkumistamme asfaltin päällä. Rakennamme luotettavaa yhdyskuntateknistäjärjestelmää pitkällä tähtäimellä ja teemme sen kerralla kunnolla. Näin resursseja vieviä kaivuutöitä ei tarvitse tehdä myöhemmin uudelleen