Mitä tarkoittavat tavoitekustannus ja kokonaiskustannus?

Raide-Jokeri-projektille kuuluvista kustannuksista puhutaan kahdella eri asiaan viittaavalla termillä: tavoitekustannus ja kokonaiskustannus. Tavoitekustannus on Raide-Jokeri-allianssin kehitysvaiheen lopputuloksena syntyvä, tarkkoihin suunnitelmiin perustuva arvio suunnittelun ja rakentamisen kustannuksista. Tavoitekustannukseen kuuluvat sellaiset kustannuserät, joihin allianssi voi omalla toiminnallaan vaikuttaa. Allianssissa lasketaan erilliset tavoitekustannukset raitiotieinfralle ja varikolle, ja ne valmistuvat tammikuun 2019 loppuun mennessä. Tavoitekustannus on osa kokonaiskustannusta.

Kokonaiskustannus sisältää tavoitekustannuksen lisäksi niin sanottuja omistajakustannuksia, jotka ovat pelkästään tilaajalle kuuluvia kustannuksia. Tällaisia kustannuksia ovat esimerkiksi hankkeen bonuspoolit ja ulkopuoliset kustannusasiantuntijat. Omistajakustannukset ovat sellaisia kustannuksia, joihin allianssilla ei ole vaikutusmahdollisuuksia, minkä vuoksi ne rajataan pelkästään omistajille eli tilaajille kuuluviksi.

Kokonaiskustannus on se kustannus, jolla toteuttamispäätökset raitiotieinfran ja varikon rakentamisesta Helsingin ja Espoon kaupunginvaltuustoissa tehdään. Tavoitekustannus taas on se kustannus, jolla allianssin osapuolet toteutusvaiheeseen siirryttäessä sitoutuvat toteuttamaan hankkeen. Tavoitekustannus perustuu allianssin kehitysvaiheessa laatimiin tarkennuttuihin toteutussuunnitelmiin, jotka koostuvat alustavista rakennussuunnitelmista, aikatauluista, resurssisuunnitelmista ja työ- ja toimintasuunnitelmista.

Kustannusten jakautuminen. Kuviot eivät ole mittakaavassa.

Kustannusarviot

Raide-Jokeri-projektin kustannuslaskenta valmistui tammikuussa 2019. Kustannusarviot vuoden 2018 hintatasossa esitettyinä ovat:

  • raitiotieinfran kokonaiskustannus 386 miljoonaa euroa
  • raitiotieinfran tavoitekustannus 362 miljoonaa euroa
  • varikon kokonaiskustannus 69,5 miljoonaa euroa
  • varikon tavoitekustannus 60,7 miljoonaa euroa

Raitiotieinfran kustannusarvio on 368 miljoonaa euroa vuoden 2015 hintatasossa, jossa aiempi hankepäätös on tehty. Korotus aikaisempaan hankepäätöksen kustannusarvioon on siis 93 miljoonaa euroa huhtikuun 2015 hintatasossa.