Miksi Raide-Jokerin toteutustavaksi on valittu allianssimalli?

Keskeisiä etuja allianssihankkeessa on toimijoiden varhainen integraatio, joka tarkoittaa sitä, että suunnitteluun otetaan heti mukaan tilaajan, suunnittelijan ja urakoitsijan osaaminen. Lisäksi allianssissa hanke suunnitellaan kerralla kokonaisuutena. Kokonaisuudesta laaditaan luotettava kustannusarvio ennen kuin rakentaminen alkaa miltään osin. Allianssissa kokonaisuuden kustannushallinta onnistuu paremmin verrattuna perinteisiin rakennuttamistapoihin.

Helsingin ja Espoon teettämässä toteutusmuotoselvityksessä on arvioitu mm. projektinjohto-, allianssi- ja st-urakkamallien vahvuuksia ja heikkouksia Raide-Jokerin toteutuksessa. Selvitystyön perusteella allianssimalli soveltuu parhaiten Raide-Jokerin toteuttamiseen.