Mitä ovat liittyvät hankkeet ja paljonko ne maksavat?

Liittyvät hankkeet ovat kaupunkien allianssilta tilaamia katuinfran parannushankkeita, jotka eivät ole pikaraitiotien rakentamisesta johtuvia, vaan esimerkiksi muun katuympäristön laatutason nostoa. Liittyvät hankkeet suunnitellaan ja/tai rakennetaan Raide-Jokeri-allianssissa ja ne on järkevää toteuttaa yhtä aikaa raitiotien rakentamisen kanssa. Liittyvien hankkeiden kustannukset eivät kuulu tavoite- tai kokonaiskustannukseen, mutta myös niiden kustannusarvio lasketaan allianssissa. Arvio liittyvien hankkeiden kustannuksista on 51,5  miljoonaa euroa vuoden 2018 hintatasossa.