Mitä Huopalahden tunnelissa tehdään?

Huopalahden aseman alittavaa katettua aluetta levennetään, jotta sinne mahtuvat tulevaisuudessa pikaraitiotie, muu julkinen liikenne sekä jalankulkijat että pyöräilijät.

Työ alkaa tilapäisten liikennejärjestelyiden tekemisellä syyskuun 2019 puolivälissä. Ensimmäisenä rakennustyönä tehdään tukimuuri tunnelin eteläpuolelle. Katetun alueen ympäristössä tehdään myös kunnallisteknisten johtojen siirtoja, ja jalankulun ja pyöräilyn väylää korotetaan hieman nykyistä ylemmäs. Tukimuurin rakentamiseen liittyy hieman kallion louhintaa. Louhinta pyritään tekemään kiilaamalla tai vaijerisahauksella eli menetelmillä, joissa ei tarvita räjähdysaineita.

Katetun alueen pilari- ja muita rakenteita uusitaan ja vanhat rakenteet puretaan sitä mukaa, kun uusia saadaan rakennettua. Rakennustyöt Huopalahden aseman ympäristössä kestävät kokonaisuudessaan marraskuuhun 2021 asti. Loppuvaiheessa eli vuoden 2021 aikana tehdään ratarakenteet ja viimeistelytyöt.

Rakentamistöiden ajaksi Huopalahden tunneli suljetaan moottoriajoneuvojen läpikululta alkaen 12.8.2019. Silloin linja-autot siirtyvät käyttämään kiertotietä. Vaihdot asemalaitureiden välillä sekä jalankulku ja pyöräily katetun alueen läpi on mahdollista koko rakentamisen ajan. Myös hissit ja esteettömät reitit ovat käytettävissä. HSL tiedottaa joukkoliikenteen poikkeusreiteistä.