Miksi Pitäjänmäentiellä on läpiajokielto?

Miksi läpikulku Pitäjänmäentiellä kielletään?

Pitäjänmäellä tehdään mittavia rakennustöitä pikaraitiotien rakentamisen yhteydessä. Rakennustöiden vuoksi kaistoja poistuu käytöstä. Jotta kadulla kulkevat linja-autot pääsevät kulkemaan häiriöttä ja rakennustyöt voidaan suorittaa turvallisesti ja mahdollisimman nopeasti, suljetaan katu muulta läpiajoliikenteeltä. Lue lisää Pitäjänmäentien liikennejärjestelyistä.

Kuinka pitkään läpiajokielto on voimassa?

Läpikulku on kielletty arviolta loppuvuoteen 2022 asti.

Mitä tapahtuu jalankulun ja polkupyöräilyn reiteille Pitäjänmäentien rakennustöiden aikana?

Jalankulku ja pyöräily onnistuu Pitäjänmäentiellä koko rakentamisen ajan jommallakummalla puolen katua. Reitit kuitenkin muuttuvat jonkin verran rakentamisen aikana kunkin työvaiheen mukaan. Opastamme muutokset aina maastossa sekä verkkosivuillamme. Tavoitteena on aina löytää turvallisin reitti, ja joskus se tarkoittaa suoran reitin sijaan pientä koukkausta.

Poistuuko bussipysäkkejä käytöstä?

Ei poistu. Pysäkkien sijainteihin tulee jonkin verran muutoksia, samoin kuin kulkuun pysäkeille. Muutokset opastetaan aina työmaan ympäristössä, jotta pysäkeille on mahdollisimman helppo löytää.

Miten päiväkotiin ja kouluun kulkevien turvallisuus on huomioitu?

Ulkopuolisten pääsy työmaalle estetään aidoin turvallisuuden takaamiseksi. Osa Pitäjänmäentien poikki kulkevista väliaikaisista suojateistä varustetaan liikennevaloilla.

Miten pääsen ajamaan Strömbergin teollisuusalueelle?

Strömbergin alueelle kannattaa ajaa Vihdintien suunnasta Valimokujan tai Karvaamokujan kautta. Lännen suunnasta kannattaa käyttää Strömbergintietä.  Kiinteistöille ajo on sallittu koko rakentamisen ajan.

Miten pääsen ajamaan Talin liikuntapuistoon?

Talin liikuntapuistoon ajaminen onnistuu Purotien kautta. Toukokuusta 2021 alkaen voi ajaa myös Kutomotien risteyksen kautta.

Kutomotie on melko ahdas katu. Miten se on huomioitu kiertotiejärjestelyissä?

Kutomotien varresta poistetaan tilapäisesti kadunvarsipysäköintiä. Näin erityisesti isompien  ajoneuvojen kääntyminen Kutomotien ja Purotien risteyksessä helpottuu.

Miten pääsen ajamaan Taimistontielle?

Taimistontielle kuljetaan Kaupintien suunnasta.

Miten kulku Pajamäkeen onnistuu?

Pajamäkeen kuljetaan Kaupintien suunnasta.

Miten työt Pitäjänmäentiellä etenevät?

Työt Pitäjänmäentiellä etenevät vaiheittain, pääpiirteissään lännestä itään ja pohjoispuolelta eteläpuolelle. Aikatauluarviot etenemisestä näkee vaiheistuskartasta. Avaa kartta tästä. Kokonaisuudessaan Raide-Jokerin työt Pitäjänmäentiellä valmistuvat vuonna 2023.