Miten Raide-Jokerissa hallitaan häiriötilanteita?

Runkobussilinjalla 550 matkustavat ovat tottuneet siihen, että bussiliikenne ei pysy varsinkaan ruuhka-aikoina säännöllisenä. Bussit kasaantuvat peräkkäin ja odotusajat pysäkeillä saattavat venyä pitkiksi. Yksi pikaraitiotien kantavista ajatuksista onkin se, ettei näin pääsisi käymään, ja liikenne olisi täsmällisempää ja siten myös luotettavampaa. Keinoja, joilla tähän päästään, ovat esimerkiksi:

  • Raide-Jokeri kulkee suuren osan matkastaan omaa, vain pikaratikalle varattua ajouraa pitkin, eikä jää siten ruuhkiin.
  • Raide-Jokerilla on vahvat liikennevaloetuudet, joiden avulla se välttää risteyksissä odottelun.
  • Pysäkeillä vaunusta purkautuvilla ihmisillä ei ole suojatie-etuutta kulkea ratikan edestä, vaan ratikalla on oikeus lähteä ensin liikkeelle.

Millaisia häiriöitä liikennöintiin voi tulla ja miten niitä on ennakoitu?

Vaikka rata ja kadut on suunniteltu ja rakennettu huolella, ja vaunut ovat luotettavia ja kestäviä, voi liikenne joskus seisahtua kolarin tai teknisen vian vuoksi. Häiriötilanteisiin on kuitenkin varauduttu raidehankkeen alusta alkaen. Häiriötilanteiden hallinnassa on hyödynnetty monentyyppistä osaamista, kuten Helsingin nykyisen raitioliikenteen liikenteenohjauksen kokemusta.

Sähkönsyötön riittävyyttä on simuloitu, jotta sähköä riittää, vaikka yksi sähköasema pimenisi. Simuloinnilla on tutkittu myös muun muassa liikenteen toimivuutta lehtikelien liukkaudessa. Simuloinnissa vaunujen kulkua Raide-Jokerilla on mallinnettu niin tarkasti, kuin ennalta osataan.

Häiriötekijöiden simulointi auttaa suunnittelijoita havaitsemaan, miten hyvin Raide-Jokeri sietää erilaisia häiriöitä. On tärkeää, että jo suunnitteluvaiheessa osataan varautua edestä mahdollisesti löytyviin haasteisiin. Silloin myös voidaan riittävän ajoissa pohtia, miten todennäköisesti häiriö esiintyisi, ja miten sen synty voitaisiin estää.

Mitä tapahtuu, jos ratikkaan tulee vika?

Vaunurikkoja tai teknisiä vikoja varten radalla on seitsemän suunnanvaihtopaikkaa, joissa vaunujen ajosuunta voidaan päätepysäkkien ja varikon lisäksi kääntää. Suunnanvaihtopaikat on sijoitettu tasaisin välimatkoin, jotta vioittuneiden vaunujen poistaminen liikenteestä olisi mahdollisimman sujuvaa. Suunnanvaihtopaikkoja sijoitetaan keskeisille joukkoliikennejärjestelmän vaihtopaikoille, joissa matkustajat voivat vaihtaa muuhun raideliikenteeseen, kuten metroon tai lähijunaan. Tärkeimmät suunnanvaihtopaikat ovatkin lähellä Leppävaaran, Huopalahden ja Oulunkylän asemia sekä Otaniemessä.

Miten häiriötilanteisiin varaudutaan?

Lopulliset häiriötilanteiden hallinnan toimintamallit kehitetään Raide-Jokerin käyttöönoton yhteydessä. Tällöin Raide-Jokerilla on koossa valmis joukkue, kun häiriöhallinnan suunnitteluun osallistuu myös tuleva liikennöitsijä. Uutena pelaajana on mukana myös Espoossa pelastuslaitos, jolla ei ole aiempaa kokemusta pikaraitioliikenteen kalustosta. Yhteistyön toimivuus varmistetaankin kaikkien toimijoiden yhteisillä häiriötilanneharjoituksilla. Tämä nopeuttaa liikenteen palautumista normaaliksi mahdollisen häiriötilanteen jälkeen.

Pikaraitioliikenne on turvallinen liikennemuoto. Häiriötilanteiden ja onnettomuuksien syntyä ehkäisee jo pelkästään se, että raitiovaunuja on liikenteessä vähemmän kuin mitä busseja olisi. Ratikkarata on myös helposti havaittavissa raiteidensa ansiosta. Siten jalan tai muilla kulkuneuvoilla liikkuvien on mahdollista ymmärtää helposti, missä pikaratikka liikkuu.