Miten pikaraitioliikenne vaikuttaa Haagan liikenneympyrän muuhun liikenteeseen?

Raitiovaunuja kulkee Haagan liikenneympyrässä vilkkaimmillaan noin 2,5 minuutin välein. Se tarkoittaa, että raitiovaunu kulkee ympyrän läpi noin joka kolmannen liikennevalokierron aikana. Näillä valokierroilla Vihdintien kiertoliittymän välityskyky on nykyistä hieman heikompi, millä on vaikutuksia myös ajoneuvoliikenteeseen.

Pikaraitiovaunuilla on tavallisesti liikennevaloetuus, eli liikennevalot vaihtuvat vihreiksi raitiovaunun lähestyessä. Haagan liikenneympyrässä raitiovaunun liikennevaloetuus kuitenkin huomioi muun ajoneuvoliikenteen, eli raitiovaunu voi joutua pysähtymään runsaan ajoneuvoliikenteen takia. Autoilijat eivät automaattisesti joudu odottamaan 2,5 minuutin välein lähestyvää raitiovaunua. Raitiovaunujen aiheuttama viive pyritään minimoimaan tehokkain ilmaisinjärjestelyin.

Haagan liikenneympyrässä raitiovaunulle ei pystytä täydellä varmuudella toteuttamaan esteetöntä kulkua kaikissa tilanteissa, vaan raitiovaunu voi joutua jossain tapauksissa pysähtymään. Näin ajoneuvoliikenteen kapasiteetti saadaan säilymään riittävän hyvänä.