Miten alueen asukkaiden näkemykset on huomioitu ja kuultu hankkeen suunnittelussa?

Hankesuunnittelun aikana pidettiin useita asukastilaisuuksia. Myös yleis- ja asemakaavojen laatimisen yhteydessä on pidetty asukastilaisuuksia. Hankesuunnittelun käynnistyessä kerättiin näkemyksiä Raide-Jokerin vaikutuksista alueellisesti sekä ihmisten arkielämään ja liikkumiseen liittyen. Lisäksi kartoitettiin toiveita maankäytön kehittämisestä ja palvelutarjonnasta raideyhteyden varrella. Espoossa esiteltiin lisäksi linjauksen muutosta. Alueellisia esittely- ja keskustelutilaisuuksia järjestettiin messumaisina tapahtumina. Raide-Jokerin liikennesuunnitelmat olivat esillä kommentteja varten hankkeen verkkosivuilla sekä näyttelytila Laiturilla Kampissa ja Sellon kirjastossa.

Raide-Jokeri-projektin myötä valmistuvien katusuunnitelmien luonnoksia esitellään asukkaille avoimissa tilaisuuksissa vuosien 2018 ja 2019 aikana. Luonnosten kommentointiaikana katusuunnitelmaluonnoksista kerätään kommentteja sekä esittelytilaisuuksissa että suoraan kaupungin kanavia pitkin. Näiden kommenttien pohjalta luonnoksia parannetaan ja muodostetaan katusuunnitelmaehdotus. Tämän jälkeen katusuunnitelmaehdotukset asetetaan nähtäville, ja niistä voi tehdä halutessaan muistutuksen. Katusuunnitelmien hyväksymisestä päättävät lopulta kaupunkien lautakunnat.

Raide-Jokerin rakentamisen aikana esimerkiksi tilapäisten liikennejärjestelyjen toteutukseen on mahdollista vaikuttaa antamalla projektille palautetta. Käsittelemme kaikki palautteet yhdessä työmaan kanssa. Palautetta voit antaa Anna palautetta -osiosta.