Sähkönsyöttöaseman rakentaminen alkaa Huopalahdessa

Huopalahden aseman lähettyville, Orapihlajatien ja Eliel Saarisen tien välissä olevalle puistoalueelle rakennetaan yksi Raide-Jokeri-pikaraitiotien viidestätoista sähkönsyöttöasemasta.

Havainnekuva sähkönsyöttöasemasta Eliel Saarisen tien ja Orapihlajatien välissä.

Sähkönsyöttöaseman rakennustyöt aloitetaan maanantaina 1.6.2020.

Ensimmäisinä työvaiheina tehdään väliaikainen jalankulkutie, maan kaivuuta ja salaojia. Sen jälkeen aloitetaan rakennuksen pohjatyöt, joihin kuuluu paalutusta. Paalutus alkaa tämänhetkisen tiedon mukaan viikon 24 lopussa tai 25 alussa ja kestää noin kaksi päivää. Paalutuksesta aiheutuu melua lähiympäristöön.

Sähkönsyöttöaseman on määrä valmistua vuoden 2020 loppuun mennessä. Rakennustyön ajan Orapihlajatien puolella on voimassa väliaikainen jalankulun reitti.