Byggandet av elmatningsstation i Hoplax börjas

En av Spårjokerns elmatningstation byggas mellan Hagtornsvägen och Eliel Saarinens vägen. För snabbspårvägen byggas tillsammans 15 elmatningsstationer.

Byggarbeten börjas den 1. juni 2020 med byggandet av tillfällig gångvägen, dräneringsrör och schaktning. Sedan görs pålningen, som börjas i sluten av veckan 24 eller i början av veckan 25 och varar ungefär två dagar.  Pålningen orsakar buller i närområdet.

För byggarbetet förorsakas en tillfällig rutt för gångtrafik vid Hagtornsvägen. Arbetena för den elmatningsstationen i Hoplax varar till slutet av 2020.

 

Havainnekuva Huopalahden sähkönsyöttöasemasta Eliel Saarisen tien ja Orapihlajatien välissä.