Rakentamista valmistelevia puunkaatoja Viikintiellä elokuussa

Elokuun alkupuolella kaadetaan jonkin verran katupuita Viikintien eteläpuolelta Pihlajamäentien ja Lahdenväylän väliseltä alueelta. Lisäksi Viikintien eteläpuolelta kaadetaan puita Viikinojan ja Viilarintien kiertoliittymän väliseltä alueelta. Puunkaatoja tehdään vain sen verran kuin rakentamisen kannalta on välttämätöntä ja kaadettavat puut katselmoidaan etukäteen. Rakennustöiden valmistuttua katualueille istutetaan uusia puita.