Raitiovaununkuljettajan näkemäalueiden parannustöitä Maaherrantiellä ja Viikintiellä maaliskuun lopussa–huhtikuun alussa

Raide-Jokerin koeajojen myötä on havaittu tarve avartaa raitiovaununkuljettajan näkemäaluetta kahdessa sijainnissa: Maaherrantiellä Lahdentien ylittävän sillan länsipuolella ja Viikintiellä Viilarintien ja Viikintien liikenneympyrän kohdalla. Kalliota muokataan mekaanisesti kiilaamalla ja tästä aiheutuu häiritsevää melua.

Kokonaisuudessaan töiden arvioitu kesto on 22.3.–6.4. Meluava työvaihe kestää Maaherrantien kohteessa 1–2 työpäivää ja Viikintien kohteessa 2–3 työpäivää. Meluavat työvaiheet sijoittuvat ajalle 27.–31.3. Mahdollisten konerikkojen vuoksi on varattu lisäpäiväksi 1.4. Työaika on klo 7–18.

Liikennejärjestelyt

Viikintiellä baana suljetaan työalueen kohdalta ja jalankulku- ja pyöräliikenne siirretään kulkemaan Viikintien pohjoislaitaa pitkin. Baana pidetään auki niinä päivinä, kun alueella ei työskennellä.

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa haittaa.

Maaherrantien kallion muokkaus sijoittuu Lahdenväylän ylittävän sillan länsipuolelle.
Viikintien kallion muokkauskohde sijaitsee kuvassa oikealla kevyenliikenteen sillan kohdilla.