Hahmontunnistusta testattiin Patterimäen tunnelissa – kulku tunnelissa on aina ehdottomasti kielletty

Keskiviikkona 15.2.2023 ajettiin Patterimäen tunnelissa hahmontunnistusajot. Niillä varmistettiin, että tunnelin kameravalvontajärjestelmä toimii oikealla tavalla, eikä ota häiriötä raitiovaunun matkustajista.

Uuden pikaraitiotien kokonaisuuden testaaminen rakentuu useista paloista. Yksi erikoiskohde linjalla on Patterimäen tunneli, jonka turvallisuuden varmistaminen on erityisen tärkeää. Tunnelissa kulkeminen on ehdottomasti kielletty, ja ulkopuolisten liikkumista tunnelissa valvotaankin tarkkaan hahmontunnistusjärjestelmällä.

Ratikka Patterimäen tunnelissa. Kuva ei ole testipäivältä, sillä koeajoratikka on kuvassa normaaliasussaan, eli ikkunat teipattuna.

Tunnelin molemmissa päissä on kamerat, joiden avulla valvotaan, ettei tunneliin eksy sinne kuulumattomia henkilöitä tai eläimiä. Mikäli näin kävisi, saisi Kaupunkiliikenteen liikenteenohjauskeskus siitä välittömästi ilmoituksen. Turvallisuussyistä raideliikenne tunnelissa tulisi keskeyttää, sillä kyseisessä tilanteessa turvalliseen ohitukseen ei olisi tilaa.

Lain mukaan raitiovaunua kuljetetaan aina kuljettajan näkemän varassa. Näkemävaatimus vaihtelee riippuen siitä, mikä nopeus missäkin kohdassa rataa on. Mikäli näkemävaatimus ei täyty, tarvitaan varmistus siitä, ettei kulman takana ole yllättäviä esteitä. Tunneliin ajamista ohjataan tunnelin liikenteenhallintajärjestelmällä, joka viestii opastimien avulla kuljettajalle, saako tunneliin ajaa.

Koska tunneliin menevistä hahmoista menee ilmoitus liikenteenohjauskeskukseen, tulikin koeajoissa varmistaa, etteivät vaunu tai sen ikkunoista näkyvät matkustajat aiheuta hälytystä. Koeajojen aikana ratikan ikkunat ovat normaalisti peitettynä Koeajot käynnissä -teipein. Hahmontunnistuksen aikana ikkunoiden tuli kuitenkin olla peittämättömät, jotta pystyttiin testaamaan ikkunoista näkyvien hahmojen vaikutus järjestelmään. Testeissä matkustajat asemoitiin vaunussa niin, että he näkyivät ikkunoista mahdollisimman hyvin. Tässä hyödynnettiin esimerkiksi työtakkeja, joiden huomiovärit erottuvat tavallisia vaatteita paremmin.

Testipäivän aikana saatiin varmennettua, että raitiovaunun matkustajat eivät aiheuta ylimääräisiä häiriöitä hahmontunnistusjärjestelmään, ja että järjestelmä toimii niin kuin pitääkin.