Raide-Jokerissa tutkitaan kestäviä ratkaisuja viherraiteille

Raide-Jokeri tuo parempien poikittaisten joukkoliikenneyhteyksien lisäksi viherraiteet kaupunkiin. Viherraiteella tarkoitetaan nurmi- tai kasvillisuuspintaista raitiotietä. Se viivyttää hulevesiä ja suodattaa liikenteen päästöjä, sitoo katupölyä, vähentää tärinää ja melua sekä parantaa kaupunkiympäristön viihtyisyyttä ja monimuotoisuutta. Testaamme Raide-Jokerissa erilaisia viherraiteiden siemen- ja kasvualustaseoksia sekä teetämme viherraidekokeiluista lopputyön Hämeen ammattikorkeakoulussa.

Viherraidekoealat toteutettiin ennen Raide-Jokerin työmaiden aloittamista kahteen eri kohteeseen: HKL:n nykyisille raitiokiskoille Paciuksenkadulla raitiolinja 4:n varrella sekä Rudus Oy:n kierrätysalueella Länsisalmessa. Havainnot eri seosten kasvuun lähdöstä ja kestävyydestä kirjataan ja raportoidaan osana lopputyötä. Saadut havainnot ohjaavat osaltaan viherraiteiden toteutussuunnittelun ratkaisuja mahdollisimman kestävään suuntaan.

Erilaisia siemenseos- ja kasvualustayhdistelmiä on 12, joista osassa on mukana kukkivaa niitty- ja ketokasvillisuutta. Ketokasvillisuudella on myös kaupunkiluonnon monimuotoisuutta lisäävä vaikutus tarjotessaan habitaatteja esimerkiksi perhosille ja muille hyönteisille. Raide-Jokerin viherraiteet poikkeavat aiemmin pääkaupunkiseudulla toteutetuista viherraiteista siten, ettei niihin asenneta betonisia nurmikiveyksiä, vaan pinta on kokonaan viherpeitteinen.

Kangasajuruoho koekohteessa (kuva: Päivi Kokkola)