Impilahdensillan rakentamista tehdään yötöinä syyskuussa

Impilahdensilta on Raide-Jokeri-projektissa Turunväylän yli rakennettava uusi silta, jolla kulkee tulevaisuudessa pikaraitiotien lisäksi yksi bussilinja. Silta luo uuden joukkoliikenneyhteyden Laajalahdesta Leppävaaraan. Impilahdensillan katuyhteys jatkuu Kurkijoenpuiston jatkeena Turunväylän yli ja liittyy sen pohjoispuolella Linnoitustiehen.

Impilahdensillan rakentaminen on aloitettu Turunväylällä syyskuun toisella viikolla. Töitä joudutaan tekemään myös öisin, koska töiden toteuttaminen edellyttää kaistojen väliaikaista sulkemista, eikä sitä voida tehdä päiväsaikaan. Moottoritiealueella tehtävät yötyöt sisältävät kaivuu- ja täyttötöitä, päällystystä sekä tiemerkintöjä ja jyrsintää. Yötyöt aiheuttavat myös jonkin verran työmaaliikennettä Nuijalantiellä sijaitsevalle välivarastointialueelle.

Yötöitä tehdään klo 21–6 välisenä aikana seuraavina öinä: to–pe 12.–13.9., ma–ti 16.–17.9., ti–ke 17.–18.9., ke–to 18.–19.9., to–pe 19.–20.9. ja ma–ti 23.–24.9.

Pahoittelemme häiriötä.