Raide-Jokerin työt Maaherrantien itäpäässä alkavat viikolla 49

Raide-Jokerin työt Maaherrantien itäpäässä alkavat valmistelevilla töillä viikolla 49, kun uutta hulevesilinjaa aletaan rakentaa Maaherrantie 4–8 kohdalla.

Uuden hulevesilinjan rakentamisen vuoksi alueella tehdään myös louhintaa. Louhintoja aletaan tehdä tammikuun 2021 alkupuolella. Louhinnasta aiheutuu melua ja tärinää lähiympäristöön.

Lähimpiin kiinteistöihin tehdään kiinteistökatselmukset ennen töiden aloittamista. Taloyhtiöihin asennetaan tärinämittarit, joilla seurataan louhinnoista aiheutuvia tärinöitä.

Maaliskuussa 2021 rakentamisen volyymi kasvaa, kun bussiliikenne siirtyy kiertoreitille Maaherrantieltä.

Raide-Jokerin työmailla työskentelyaika on maanantaista perjantaihin klo 7.00–22.00. Pääsääntöisesti töitä tehdään klo 7.00–18.00. Klo 18.00–22.00 saatetaan ajoittain tehdä vähemmän meluavia töitä, esimerkiksi kaivuuta ja lastausta.

Pahoittelemme rakennustöistä aiheutuvaa häiriötä.