Raide-Jokerin työmaat vaikuttavat paikallisesti pääkaupunkiseudun liikennevirtoihin

Raide-Jokeri-pikaraitiotien rakentaminen on käynnissä noin 20 kohteessa. Työmaiden aiheuttamat tilapäiset liikennejärjestelyt vaikuttavat osaltaan pääkaupunkiseudun liikennevirtoihin. Liikennevirtojen mallinnuksen mukaan syksyllä 2019 vaikutuksia on erityisesti seitsemällä alueella. Vaikutukset jäävät kuitenkin paikallisiksi, mutta paikoin kannattaa suosia vaihtoehtoisia reittejä.

Raide-Jokerin käynnissä olevien työmaiden vaikutusta pääkaupunkiseudun liikenteeseen on tarkasteltu liikennevirtamallinnuksen avulla. Mallinnuksessa on huomioitu Raide-Jokerin käynnissä olevien työmaiden vaikutus liikenteen nykytilanteeseen sekä yhteisvaikutuksia muiden suurimpien liikennehankkeiden kanssa. Syksyllä 2019 vaikutuksia liikenteeseen tulee erityisesti seitsemällä alueella.

1. Otaniemessä
Maarintien syyskuussa tehtävän sulkemisen myötä henkilöautoliikenne siirtyy pääasiassa Tekniikantielle ja Tietotielle. Tietotien ja Tekniikantien kohdalla on syytä varautua normaalia pidempiin matka-aikoihin etenkin aamu- ja iltapäiväruuhkan aikaan.

2. Turunväylällä Kehä I:n länsipuolella
Turunväylän ylittävän uuden pikaraitiotiesillan, Impilahdensillan, rakennustöiden vuoksi Turunväylältä poistetaan käytöstä kaistoja ja nopeusrajoituksia alennetaan siltatyömaan kohdalla. Tällöin erityisesti Kehä I:ltä Turunväylälle siirryttäessä on odotettavissa jonoutumista.

3. Vermossa
Ravitien sulkemisen myötä henkilöautoliikenne siirtyy liikennemallissa Turuntielle, Turunväylälle ja Kehä I:lle.  Turuntien linja-autoliikenteen toimivuuden kannalta on suositeltavaa käyttää reittejä Kehä I:tä Vihdintietä tai Turunväylää pitkin.

4. Haagassa
Huopalahden tunneli on suljettu moottoriajoneuvoilta 12.8. alkaen, minkä vuoksi linja-autoliikenne Haagan alueella lisääntyy. Pysäkeille pysähtyvät linja-autot aiheuttavat normaalia enemmän jonoutumista.

5. Pirkkolassa ja Maunulassa
Pirkkolantien ja Pirjontien sulkemisesta johtuen liikenne ohjautuu Metsäpurontielle, jossa myös joukkoliikenne on lisääntynyt. Vaihtoehtoisena reittinä suositellaan käyttämään Kehä I:tä tai Metsäläntietä.

6. Lahdenväylällä Maaherrantien kohdalla
Lahdenväylän ylittävän uuden pikaraitiotiesillan rakennustyöt aiheuttavat alennettuja ajonopeuksia Lahdenväylälle. Tästä johtuen Lahdenväylän liikenne siltatyömaan kohdalla hidastuu.

7. Viikissä ja Itäkeskuksen ympäristössä
Viilarintiellä aloitettavista louhinnoista aiheutuu muutamien minuuttien pysäytyksiä liikenteelle. Mahdollisuuksien mukaan kannattaa kulkea Viilarintien sijaan Kehä I:ä tai muita vaihtoehtoisia reittejä pitkin. Varikkotien sulun vuoksi Itäväylälle ja Kehä I:lle ohjautuu lisääntynyttä liikennettä.

Vaikka Raide-Jokerin työnaikaiset liikennejärjestelyt vaikuttavat liikenteeseen useassa kohdassa, jäävät vaikutukset liikennevirtamallinnuksen mukaan pääosin paikallisiksi. Pääasiassa Raide-Jokerin työmaista ja katujen sulkemisesta aiheutuvat vaikutukset jäävät paikallisiksi ja heijastusvaikutukset pääväylille ovat maltillisia. Mallinnuksen mukaan esimerkiksi matka-aika Kehä I pitkin Turunväylän ja Lahdenväylän välillä pitenee Raide-Jokerin työmaiden vuoksi laskennallisesti alle puoli minuuttia.

Raide-Jokerin liikennevirtamallia päivitetään säännöllisesti kulloisenkin työmaatilanteen mukaan. Tulosten perusteella voidaan esimerkiksi muokata liikennevalojen ajoituksia ja ohjelmointia mahdollisuuksien mukaan.  Liikennevirtoja on mallinnettu makrotasolla aamun ja illan ruuhkahuipputunneille.