Raide-Jokerin rakentamista valmistellaan puunkaadoilla toukokuussa

Raide-Jokeri-pikaraitiotien rakentaminen alkaa kesäkuun alussa. Rakentamista valmistelevaa puunkaatoa tehdään jo toukokuun aikana Patterimäen länsipuolella, Otaniemen Maarintiellä ja Vaisalantiellä. Puita kaadetaan vain sen verran kuin sen verran kuin rakentamisen kannalta on välttämätöntä.

Raide-Jokeri-pikaraitiotien rakentamista valmistellaan jo toukokuun aikana, jotta rakentaminen voidaan aloittaa mahdollisimman tehokkaasti heti kesäkuun alussa. Valmisteleviin töihin kuuluu puunkaatoja Otaniemessä Maarintiellä ja Vaisalantiellä sekä Helsingissä Patterimäen länsipuolella. Puita kaadetaan tulevien raitiotien ja kadun linjausten sekä Patterimäessä myös uuden pelastustien alta.  Puunkaatoalueet on suunniteltu tarkasti niin, että kaatoja tehdään vain sen verran kuin on välttämätöntä.

Otaniemessä Maarintien nykyisen jalankulku- ja pyörätien eteläpuolelta kaadetaan puita noin 250 metrin matkalta kadun uuden linjauksen kohdalta. Vaisalantien pohjoispäässä kaadetaan puita pikaraitiotien linjauksen kohdalta ja muutama yksittäinen puu työmaatukikohdan alueelta. Puiden kaato aloitetaan viikolla 21 ja valmistuu toukokuun aikana. Työn toteuttaa Raide-Jokeri-allianssin aliurakoitsija.

Patterimäen länsipuolella puita kaadetaan raitiotien reitiltä ja myös uuden pelastustien vuoksi. Metsässä kulkeva ulkoilureitti muutetaan viranomaisten määräyksestä pelastustieksi. Siksi nykyisen reitin linjausta muutetaan hieman, mutta lopputilanteessa se säilyy virkistyskäytössä.

Patterimäen länsipuoliset puunkaadot aloitetaan maanantaina 20. toukokuuta ja ne saadaan valmiiksi toukokuun loppuun mennessä. Puiden kaatamisen jälkeen alueella poistetaan kantoja ja pintamaita. Työn toteuttaa Staran aliurakoitsija. Työ vaikuttaa ympäristön jalankulun ja pyöräilyn reitteihin hieman, ja turvallisuussyistä yhteys Arinatien suunnasta (Arinatie 2 kohdalta) etelään suljetaan noin 80 metrin matkalta.

Patterinmäen metsäalueella liito-oravan liikkumis- ja elinmahdollisuudet säilyvät raitiotien rakentamisesta huolimatta. Alueelle istutetaan uusia puuntaimia, ja Raide-Jokeri-allianssi on suunnitellut myös liito-oravien pönttöjä alueelle. Pikaraitiotie itsessään ei ole este liito-oravan liikkumiselle.

Myös Patterimäen itäpuolella on merkitty puita, mutta niitä ei kaadeta vielä tässä yhteydessä vaan myöhemmin syksyllä. Puusto on katselmoitu yhdessä Helsingin kaupungin ja Raide-Jokeri-allianssin ympäristö- ja metsäasiantuntijoiden kanssa.

Varsinaiset pikaraitiotien rakentamistyöt käynnistyvät kesäkuun ensimmäisellä viikolla.