Raide-Jokerin rakennustyöt Pakilantiellä ja Tuusulanväylän ylittävällä sillalla alkavat helmi–huhtikuussa 2020

Pikaraitiotien rakennustyöt etenevät Pakilantielle. Katusuunnitelman mukaisesti pikaraitiotie kulkee Pakilantien ja Käskynhaltijantien keskellä, ja Tuusulanväylän ylittävää siltaa muokataan vastaamaan uusia suunnitelmia. Pikaraitiotien rakentamisen yhteydessä saneerataan myös muut kadun rakenteet mukaan lukien jalankulku- ja pyöräväylät.

Tammikuussa 2020 aloitettiin valmistelevat työt Pakilantien alittavan jalankulku- ja pyörätien kohdalla, missä Pakilantien pohjoisreunaan rakennetaan tukimuuri rajaamaan katualuetta. Tuusulanväylän sillan rakennustyöt aloitetaan pääsiäisen jälkeen. Ensin rakennetaan sillan pohjoisosassa, minkä jälkeen siirrytään eteläpuolen kaistoille. Liikenne kulkee sillalla koko ajan.

Samaan aikaan sillan rakentamisen kanssa aloitetaan työt Pirjontien liikenneympyrän ja Tammiontien välisellä osuudella, ensin pohjoisilla kaistoilla ja sen jälkeen eteläisillä. Viimeiseksi, arviolta loppuvuonna 2021, aloitetaan rakennustyöt tulevan pysäkin kohdalla eli Maunula-talon edustalla.

Kadun rakentaminen pitää sisällään muun muassa runsaasti kunnallisteknisten johtojen ja putkien siirtoa ja uusimista ja maaperän vahvistamista ennen katu- ja ratarakenteiden rakentamista.

Pakilantie kavennetaan työmaa-alueen kohdalla kaksikaistaiseksi, eli moottoriajoneuvojen käytössä on yksi kaista kumpaankin suuntaan. Jalankulku ja pyöräily onnistuvat koko rakentamisen ajan vähintään jommallakummalla puolelle katua. Myös lopputilanteessa eli Raide-Jokerin valmistuttua Pakilantie on kaksikaistainen, ja jalankululle ja pyöräilylle on kummallakin puolella katua omat kaistansa.

Kokonaisuudessaan työt Pakilantiellä jatkuvat vaiheittain vuoteen 2022 asti, jonka jälkeen saatetaan tehdä viimeistelytöitä kuten viherrakenteita ja ajojohtimien asennusta. Raide-Jokerin työt ovat käynnissä myös Oulunkylässä Käskynhaltijantiellä.