Louhintaa Eliel Saarisen tiellä Huopalahden aseman vieressä helmikuun 2020 alussa

Huopalahden betonitunnelia levennetään noin 30 metrin matkalta ja jalankulku- ja pyörätietä siirretään sen vuoksi hieman. Levennyksen vuoksi tehdään kallion louhintaa 4. helmikuuta alkaen noin kolmen viikon ajan.

Louhintaan liittyviä räjäytyksiä tehdään 1–5 kappaletta päivässä, mutta ei joka päivä. Räjäytysten ajaksi jalankulkuyhteys Eliel Saarisen tiellä Kylätien ja aseman välisellä osuudella pysäytetään ja asemalaiturit tyhjennetään. Pysäytysten kesto on muutamia minuutteja kerrallaan. Paikalla on liikenteenohjaajia.

Louhintoihin liittyy myös louheen kuormausta ja rikotusta. Työstä aiheutuu melua lähiympäristöön. Lähimpiin rakennuksiin asennetaan tärinämittarit.

Työt Huopalahden katetun alueen ympäristössä  kestävät alkukesään 2022 asti.