Byggarbetet med Spårjokern på Backbölevägen och bron över Tusbyleden inleds i februari–mars 2020

Byggarbetet av snabbspårvägen framskrider till Baggbölevägen. Enligt gatuplanen går snabbspårvägen mitt på Baggbölevägen och Ståthållarvägen. Bron över Tusbyleden byggs om för att motsvara de nya planerna. I samband med byggandet av snabbspårvägen saneras även gatans övriga strukturer inklusive gång- och cykelbanorna.

Förnyande av en vattenledning är på gång nära gångtunneln under Backbölevägen, var byggs också en stödmur. Byggarbetet på bron över Tusbyleden är tänkt att inleda vid månadsskiftet februari–mars 2020. Först byggs brons norra sida, varefter man övergår till den södra delens filer. Bron är hela tiden trafikerad.

Samtidigt med byggandet av bron inleds arbetena också i gatuområdet mellan Birgittavägen och Tammiovägen, först på den norra sidans filer och sedan på den södra sidans filer. Sist, ungefär i sluten av 2021 börjas byggnadsarbetet vid kommande hållplatsområdet vid Månsas-hus.

Innan gatans ytstrukturer byggs omfattar arbetet bland annat flyttning och förnyelse av mängder av kommunaltekniska ledningar och rör samt förstärkning av marken.

Vid arbetsplatsen smalnar Baggbölevägen till två filer, det vill säga det finns en fil i vardera riktningen för motorfordon. Under hela byggarbetet finns plats för gång- och cykeltrafik på åtminstone den ena sidan av gatan. Även i slutskedet, det vill säga när Spårjokern är färdig, kommer Baggbölevägen att vara tvåfilig, och det kommer att finnas egna filer för gång- och cykeltrafik på gatans på båda sidor.

I sin helhet fortsätter arbetet på Baggbölevägen stegvis fram till år 2022. Arbetet med Spårjokern pågår även på Ståthållarvägen i Åggelby.