Raide-Jokerin rakennustyöt Maaherrantiellä välillä Oulunkylän asema–Lahdenväylä

Alkuvuoden 2020 aikana Maaherrantiellä on aloitettu Raide-Jokerin valmistelevat työt puunkaadoin. Oulunkylän aseman viereen on rakennettu painopengertä ja Maaherrantie 10:n kohdalla on aloitettu tukimuurin rakennustyöt. Lisäksi Tulvaniitynsillan rakennustyöt Vantaanjoen varrella ovat olleet käynnissä kesästä 2019 lähtien.

Tällä hetkellä suunnitellaan Raide-Jokerin varsinaisten rakennustöiden vaiheistusta Maaherrantiellä. Bussi 550 siirtyy Maaherrantieltä kiertoreitille maaliskuussa 2021, joten siihen saakka rakennustöitä tehdään bussiliikenteen ehdoilla. Maaherrantiellä on myös käynnissä ja käynnistyy lisää talonrakennustyömaita vuoden 2020 aikana, ja Raide-Jokerin rakennustyöt yhteensovitetaan näiden töiden ja niiden vaatiman logistiikan kanssa.

Vuoden 2020 aikana rakennustyöt aiheuttavat kiertoreittejä jalankululle ja pyöräilylle ja bussille yksikaistaisia osuuksia. Liikennejärjestelyistä tiedotetaan ennen töiden aloittamista.

Raide-Jokerin töiden yhteydessä myös kunnostetaan ja levennetään noin neljän metrin verran Oulunkyläntien ylittävää jalankulun ja pyöräilyn siltaa.

Lahdenväylän ylittävän sillan työt ovat olleet käynnissä elokuusta 2019 lähtien.

Työvaiheiden ja aikataulun selkiintyessä tiedotamme tarkemmin töistämme Maaherrantiellä.