Pitäjänmäentiellä läpikulkukielto voimaan 2. maaliskuuta 2020

Pikaraitiotien rakennustyöt etenevät Pitäjänmäentiellä. Strömbergintien ja Vihdintien välillä Pitäjänmäentien kaikki kadun rakenteet uusitaan: kadun alla kulkevat vesihuollon putket, kaukolämpöä, sähkö- ja telekaapelit, jalankulku- ja pyörätiet, autojen ja linja-autojen kaistat ja valaistus. Pikaraitiotie rakennetaan katusuunnitelmien mukaisesti Pitäjänmäentien keskiosaan. Lue lisää katusuunnitelmista. 

Rakennustöiden vuoksi Pitäjänmäentie suljetaan autoilun läpikululta 2.3.2020. Kiinteistöille ajo on kuitenkin koko ajan mahdollista, ja joukkoliikenne kulkee Pitäjänmäentietä pitkin. Purotien ja Pitäjänmäentien risteys on työalueena, ja kulku Purotielle tapahtuu Kutomotien kautta 24.2. alkaen. Jalankulun ja pyöräilyn reitteihin tulee muutoksia ajoittain rakennustöiden edetessä. Muutokset opastetaan maastossa. Lue lisää Pitäjänmäentien sulusta. 

Kadulla tehtävät työt etenevät vaiheissa (ks. kuva alla). Ensimmäiseksi työt aloitetaan Purotien ja Pitäjänmäentien risteyksessä helmikuun lopussa, ja maaliskuun alussa Pitäjänmäentien pohjoispuolen kaistoilla välillä Strömbergintie–Takomotie. Sen jälkeen työt etenevät pikkuhiljaa samanaikaisesti kohti Haagaa ja eteläpuolen kaistoja.

Rakentamisen työvaiheista aiheutuu jonkin verran melua lähiympäristöön. Tällaisia työvaiheita ovat esimerkiksi ponttiseinien lyöminen maahan, asfaltin sahaus ja kallion irroitus. Tiedotamme meluavista töistä tarkemmin lähiympäristössä asuvia.

Rakennustyöt kadulla jatkuvat suunnitelman mukaan vuoteen 2023 asti. Läpiajo Pitäjänmäentiellä palautuu tämänhetkisen arvion mukaan loppuvuonna 2022.