Helsingin hallinto-oikeus jatkaa toimenpidekieltoa Patterimäessä – tunnelin louhintaa valmistellaan hiekkasiilon kautta

Raide-Jokeri-pikaraitiotie alittaa Pajamäessä sijaitsevan Patterimäen puiston osittain tunnelissa. Helsingin hallinto-oikeus on käsitellyt Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen valituksen koskien radan rakentamiseksi välttämättömiä puunkaatoja. Helsingin hallinto-oikeuden 18. helmikuuta tekemän päätöksen mukaan puunkaatojen täytäntöönpanokielto pysyy voimassa, ja asia palautettiin Uudenmaan ELY-keskuksen uudelleen käsiteltäväksi. Tämä tarkoittaa, että tunnelin rakentamista valmistelevia töitä ei päästä vielä aloittamaan tulevan ratalinjan suunnasta.

Todennäköisesti Raide-Jokeri-projekti joutuu hakemaan Uudenmaan ELY-keskukselta poikkeamislupaa puiden kaatamiselle. Patterimäen tunnelin rakentaminen on koko hankkeen aikataulun kannalta kriittinen. Poikkeamisluvan käsittely siirtää puunkaatojen aloitusta edelleen.

Hankkeen kokonaisaikataulun viivästymisellä olisi erittäin merkittävät kustannusvaikutukset. Riskien pienentämiseksi Raide-Jokeri-allianssi käynnistää tunnelin rakentamisen Patterimäen pohjoispuolella sijait-sevan hiekkasiilon kautta helmikuun lopussa, eikä puita tarvitse kaataa tässä vaiheessa.

Tähän ratkaisuun on päädytty, koska ratalinjalle ei ole olemassa muita toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja. Tunnelin louhinta hiekkasiilon kautta ei muuta Raide-Jokerin linjausta.

Aiemmin tapahtunutta

  • Raide-Jokeri-allianssi ilmoitti aloittavansa puunkaadot Patterimäen puistossa toukokuun 2019 puolivälissä.
  • Pajamäki-seura ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys hakivat toimenpidekieltoa Uudenmaan ELY-keskukselta toukokuussa 2019.
  • ELY-keskus hylkäsi yhdistysten hakemukset heinäkuussa 2019. ELY-keskuksen mukaan toimenpidekielto on tarpeeton eikä puiden kaatamiseen tarvita poikkeamislupaa.
  • Helsingin luonnonsuojeluyhdistys valitti ELY-keskuksen päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen ja haki samalla puiden kaadoille toimenpidekieltoa.
  • Helsingin hallinto-oikeus teki välipäätöksen, jonka mukaan täytäntöönpanokiellon antamiseen ei ole aihetta.
  • Helsingin luonnonsuojeluyhdistys haki korkeimmalta hallinto-oikeudelta valituslupaa Helsingin hallinto-oikeuden välipäätöksestä ja toimenpidekieltoa puukaadoille.
  • Korkein hallinto-oikeus määräsi 22.7.2019 täytäntöönpanokiellon, kunnes Helsingin hallinto-oikeus on ratkaissut ELY-keskuksen päätöksestä tehdyn valituksen.
  • Helsingin hallinto-oikeus jatkoi toimenpidekieltoa ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi Uudenmaan ELY-keskukselle 18.2.2020.