Kevään 2020 työt Maaherrantiellä välillä Oulunkylän asema – Lahdenväylä ovat tarkentumassa

Alkuvuoden 2020 aikana Maaherrantiellä on aloitettu Raide-Jokerin valmistelevat työt puunkaadoin. Oulunkylän aseman viereen on rakennettu painopengertä, ja Maaherrantie 10:n kohdalla on aloitettu tukimuurin rakennustyöt. Uuden Tulvaniitynsillan rakennustyöt Vantaanjoen varrella sekä Lahdenväylän ylittävän sillan työt ovat olleet käynnissä kesästä 2019 lähtien.

Lisäksi Vantaanjoen molemmin puolin on tehty Raide-Jokerin töiden yhteydessä HSY:lle vanhan, huonokuntoisen jätevesiputken uusimistyötä. Tämä työ on etenemässä maaliskuun lopulla Tulvaniitynpolulle, ja aiheuttaa sinne rakentamisenaikaisia liikennejärjestelyjä. Kulku esimerkiksi pysäköintialueille järjestetään koko rakentamisen ajan, mutta reitteihin saattaa tulla muutoksia.

Tällä hetkellä suunnitellaan Raide-Jokerin varsinaisten rakennustöiden vaiheistusta Maaherrantiellä. Tämänhetkisen tiedon mukaan bussi 550 siirtyy Maaherrantieltä kiertoreitille maaliskuussa 2021, joten siihen saakka rakennustöitä tehdään bussiliikenteen ehdoilla. Maaherrantiellä on myös käynnissä ja käynnistyy lisää talonrakennustyömaita vuoden 2020 aikana, ja Raide-Jokerin rakennustyöt yhteensovitetaan näiden töiden ja niiden vaatiman logistiikan kanssa. Vuoden 2020 aikana rakennustyöt aiheuttavat kiertoreittejä jalankululle ja pyöräilylle, ja bussille yksikaistaisia osuuksia. Liikennejärjestelyistä tiedotetaan ennen töiden aloittamista. Veräjää ei avata enää läpikululle, vaan jatkossa sitä pitkin pääsee vain kiinteistöille.

Ensimmäinen isompi uusi järjestely on luvassa Oulunkylän aseman kohdalle: Raide-Jokerin töiden yhteydessä kunnostetaan ja levennetään noin neljän metrin verran Oulunkyläntien ylittävää jalankulun ja pyöräilyn siltaa. Silta suljetaan töiden ajaksi kokonaan liikenteeltä, ja jalankulku ja pyöräily ohjataan kiertoreiteille. Siltatyö aloitetaan näillä näkymin huhtikuun alussa, ja se kestää elokuulle. Oulunkylän aseman luona ollaan myös aloittamassa kaivutyötä nykyisen jalankulun ja pyöräilyn väylällä, koska raitiotien linjaus kulkee sen kohdalla. Tämä aiheuttaa osaltaan kiertoreittejä jalankululle ja pyöräilylle.

Maaherrantiellä välillä Otto Brandtin tie – Lahdenväylä tehdään puunkaatoja maaliskuussa.

Maexmontanin puistossa sekä välillä Tulvaniitynpolku – Vantaanjoki aloitetaan pohjanvahvistustyöt maaliskuun aikana.

Osa työvaiheista on kovempaa melua aiheuttavia. Tiedotamme näistä aina erikseen lähikiinteistöjä ennen töiden aloittamista.