Raide-Jokerin puunkaadot Patterimäen puistossa alkavat

Raide-Jokeri alittaa Pajamäessä sijaitsevan Patterimäen puiston osittain tunnelissa. Kyseessä on linjan ainoa rakennettava tunneli, jonka avulla suurin osa puistosta pystytään säilyttämään. Tunnelin rakentamista valmistelevat puunkaadot oli alun perin tarkoitus aloittaa toukokuussa.

Puunkaadot viivästyivät toukokuussa Uudenmaan ELY-keskukselle jätettyjen toimenpidekieltohakemusten vuoksi. Lue lisää puidenkaadon viivästymisestä täältä.

ELY-keskus on nyt käsitellyt toimenpidekieltohakemukset ja todennut, ettei toimenpidekielloille ole perusteita. Uudenmaan ELY-keskuksen ympäristöasiantuntijat ovat tutkineet alueen luontoarvot huolella ja heidän näkemyksensä mukaan pikaraitiotien rakentamiselle Pajamäkeen ei ole esteitä.

Puunkaadot tunnelin ja ratalinjan vaatimalta alueelta Patterimäen itä- ja länsipäässä aloitetaan heinäkuun puolivälissä viikolla 29. Puiston länsipuolella puiden kaataminen on pikaraitiotien reitin lisäksi tarpeen myös pelastustiekäyttöön muutettavan virkistysreitin leventämisen vuoksi. Pelastustien vaatimat puunkaadot tehdään myöhemmin.

Patterimäen tunneli on koko Raide-Jokerin aikataulun kannalta kriittinen kohde, jonka rakentaminen tulee aloittaa mahdollisimman pian. Rakentamisen aikataulun viivästymisellä olisi vaikutusta koko projektin aikatauluun ja massatasapainoon.

”Jo yhden kuukauden viive Patterimäen tunnelin rakentamisen on projektin kokonaisaikataulun näkökulmasta kestämätön. Tunnelin louhinnat on saatava riittävän pitkälle ennen pakkaskelejä. Lisäksi jos louhintoja ei päästä aloittamaan ajoissa, ei kaivuumassoja päästä hyödyntämään muualla ratalinjalla suunnitelmien mukaan. Massojen kierrättäminen on sekä kustannustehokasta että ympäristöystävällistä, kun maita ei tarvitse kuljettaa kaukaa ja kuljettamisesta syntyvät päästöt vähenevät”, Raide-Jokerin tilaajan projektijohtaja Juha Saarikoski toteaa.

Patterimäen puunkaatoalueet ja tuleva luonnonsuojelualueen rajaus. Oranssilla merkityt alueet kaadetaan heinäkuussa, keltaisella merkityt myöhemmin. Avaa kuva täysikokoisena tästä.