Raide-Jokerin katusuunnitteluvaihe käynnistyy

Raide-Jokerissa on parhaillaan käynnissä vuoden 2019 tammikuun loppuun asti kestävä kehitysvaihe, jonka aikana suunnitellaan ja kehitetään rakentamisprojektin sisältöä. Kehitysvaiheen aikana laaditaan myös katusuunnitelmat lähes koko Raide-Jokeri-linjalle. Katusuunnitelmat noudattavat lainvoimaisia asemakaavoja, joissa katualueen ja siten myös raitiolinjan sijainti on jo päätetty. Katusuunnitelmissa keskitytään asemakaavoja tarkempaan mitoitukseen, ja ne sisältävät mm. kadunpoikkileikkauksen mitoituksen, katuosien käyttötarkoituksen, korkeusaseman, pintamateriaalit ja istutukset sekä valaistus- ja kuivatusratkaisut.

Katusuunnitelmat valmistuvat alueittain syksystä alkaen. Asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa katusuunnitelmiin. Luonnosvaiheessa pidetään asukastilaisuuksia, joiden aikaan luonnokset ovat esillä kommentointia varten myös Helsingin ja Espoon kaupunkien nettisivuilla. Luonnosvaiheen jälkeen suunnitelmat viimeistellään saadun palautteen perusteella ja katusuunnitelmaehdotukset tulevat olemaan virallisesti nähtävillä kaksi viikkoa. Sekä asukastilaisuuksista että nähtävillä olosta tiedotetaan kirjeitse rajoittuvien kiinteistöjen omistajia. Lisäksi suunnittelun etenemisestä ja asukastilaisuuksista tiedotetaan kaupunkien nettisivuilla sekä Raide-Jokerin uutiskirjeessä ja verkkosivuilla.

Helsingin ajankohtaiset katusuunnitelmahankkeet >>
Espoon ajankohtaiset katusuunnitelmahankkeet >>